Grąžinimo taisyklės

Sąvokos

Pardavėjas – UAB „Bonarta“, įmonės kodas 135625219, PVM mokėtojo kodas LT356252113, adresas Taikos pr. 145B, Kaunas.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo.

 

1.1. Prekės gali būti grąžinamos tik esant pagrįstoms pretenzijoms dėl prekių kokybės.

1.2. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų. Jei nustatyta, kad prekė pažeista, ji grąžinama Pardavėjui, o Pirkėjui pristatoma nauja, kokybiška prekė.