Pristatymo taisyklės

Sąvokos

Pardavėjas – UAB „Bonarta“, įmonės kodas 135625219, PVM mokėtojo kodas LT356252113, adresas Taikos pr. 145B, Kaunas.

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo.

Gatvių lentelės – Bonarta.lt parduodamos gatvių pavadinimo ir namo numerio lentelės.

Gatvių nuorodos – Bonarta.lt parduodamos gatvių nuorodų lentelės.

Lentelės – Bonarta.lt parduodamos informacinės, draudžiamosios ir įspėjamosios lentelės.

Vardiniai numeriai – Bonarta.lt parduodamos suvenyrinio pobūdžio vardinės lentelės.

Prekių atsiėmimo vietos – Pardavėjui priklausančios prekių atsiėmimo vietos, esančios adresais: Taikos pr.145B, Kaunas  ir Lentvario g.7, Vilnius.

Taisyklės – prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje bonarta.lt taisyklės.

 

 

1. Lenteles, Gatvių lenteles, Gatvių nuorodas ir Vardinius numerius Pirkėjas gali atsiimti vienoje iš Pardavėjui priklausančių Prekių atsiėmimo vietų.

1.1.1. Prekes atiduoda Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

1.1.2. Lentelės, Gatvių lentelės ir Vardiniai numeriai gali būti atsiimami po 5 darbo dienų.

1.1.3. Gatvių nuorodos gali būti atsiimamos po 10 darbo dienų.

1.2. Lentelės, Gatvių lentelės ir Vardiniai numeriai gali būti pristatyti Pirkėjo pasirinktu adresu.

1.2.1. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas asmuo.

1.2.2. Prekės pristatomos per 5 darbo dienas.

1.2.3. Gatvių nuorodoms pristatymo paslauga neteikiama. 

1.3. Prekes asmuo atsiimti gali tik turėdamas atspausdintą, elektroniniu paštu gaunamą, užsakymo patvirtinimą.

1.4. Pardavėjo nurodyti prekių pristatymo terminai yra preliminarūs. Patvirtindamas Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

1.6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.